พัฒนาสถานีตำรวจ
ข้าราชการตำรวจ สภ.คลองหาด ร่วมกันปรับปรุงสถานี “หญ้ารก อาคารสีตก โรงพักซ๊กมก ผกก.คอตก อย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้”