วันเฉลิมพระชนมพรรษา
    วันที่ 5 ธันวาคม 2556 ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหาด รวมถวายพระพร เนื่่่่องในวัน พ่อ ณ หอประชุมอำเภอคลองหาด และกล่าว สัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี