ผู้บังคับบัญชา
    สมุดเยี่ยม
 หน่วยงานในสังกัดภ.จว.สระแก้ว
ภ.จว.สระแก้ว สภ.เมืองสระแก้ว สภ.วัฒนานคร สภ.อรัญประเทศ สภ.โคกสูง สภ.ตาพระยา สภ.วังน้ำเย็น สภ.คลองหาด สภ.วังสมบูรณ์ สภ.ปางสีดา สภ.คลองลึก สภ.คลองน้ำใส สภ.หนองหมากฝ้าย สภ.ทัพไทย สภ.ทับใหม่ สภ.เขาสิงโต
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037512191-3 แฟกซ์ 037512194 อีเมล์ klonghad@police.p2.go.th เขียนเว็บโดย ด.ต.สกล  ทองอ่อน  โทร 084-7819709 Email.  klonghadpolice@gmail.com
 หน่วยงานในอำเภอคลองหาด
 เฟสบุ๊ค สภ.คลองหาด
เฟสบุ๊ค ภ.จว.สระแก้ว
       รับส่ง อีเมล
 ข่าวตำรวจสระแก้ว
 ห้องประชุมทางไกล ภ.จว.
   ผบก.ภ.จว.สระแก้วประชุมผู้เลือกตั้งนายกเทศมนตรี
 ในวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2556พื้นที่อำเภอคลองหาดจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองหาด ผบก.ภ.จว.สระแก้ว จึงมาทำข้อตกลงของผู้สมัครรับเลือกตั้้งทั้ง 3 หมายเลข เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่จะเกิด ก็เลยจับมือกันกับทางฝ่ายปกครองโดยท่านผู้ว่าท่านส่งนายอำเภอคลองหาดมาร่วมปฏิบัติด้วยพร้อมกำลังชุดปฏิบัติ การพิเศษของจังหวัดแล้วก็ได้เชิญผู้สมัครทุกเบอร์มาหารือทำความเข้าใจพร้อมให้คำมั่นสัญญากันว่าจะแข่งขันใน ทางการเมืองด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และที่สำคัญ จะไม่ใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกันเด็ดขาด