ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์     ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
    สมุดเยี่ยม
 หน่วยงานในสังกัดภ.จว.สระแก้ว
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037512191-3 แฟกซ์ 037512194 อีเมล์ klonghad@police.p2.go.th เขียนเว็บโดย ด.ต.สกล  ทองอ่อน  โทร 084-7819709 Email.  klonghadpolice@gmail.com
 เฟสบุ๊ค สภ.คลองหาด
เฟสบุ๊ค ภ.จว.สระแก้ว
       รับส่ง อีเมล
เฟสบุ๊ค ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
 ข่าวตำรวจสระแก้ว
 ห้องประชุมทางไกล ภ.จว.
                    ผู้บังคับบัญชา
 พ.ต.อ.วรเชษฐ์   รุ่งหลำ     ผกก.สภ.คลองหาด
พ.ต.ท.วรทรัพย์  โมราวรรณ  รอง ผกก.ป.สภ.คลองหาด
    พ.ต.ท.สยารัฐ  รุ่งเรือง รองผกก.สส.สภ.คลองหาด
พ.ต.ท.ธงชัย  ลบพื้น        พสง.สบ.3
  พ.ต.ท.ชยุต   เชื้อเกษม     สว.สส.สภ.คลองหาด
พ.ต.ต.วรรณวุฒิ  แสนแสนยา     สว.อก.สภ.คลองหาด
พ.ต.ต.เดโช  เชี่ยวชาญ     สวป.สภ.คลองหาด
   ร.ต.ต.ฉลาด  สุนิปา รอง สวป.สภ.คลองหาด
ร.ต.ต.สมเกียรติ  กลับนุ่ม   รอง สวป สภ.คลองหาด
ร.ต.ต.ชลเทพ  เกิดกุล รอง สวป.สภ.คลองหาด
   ร.ต.ต.บุญมา  พันธ์บุตร    รอง สวป.สภ.คลองหาด
ร.ต.ต.สนธยา  กลิ่นแก้ว รอง สว.สส.สภ.คลองหาด
หน้าถัดไป
ภ.จว.สระแก้ว สภ.เมืองสระแก้ว สภ.วัฒนานคร สภ.อรัญประเทศ สภ.โคกสูง สภ.ตาพระยา สภ.วังน้ำเย็น สภ.คลองหาด สภ.วังสมบูรณ์ สภ.ปางสีดา สภ.คลองลึก สภ.คลองน้ำใส สภ.หนองหมากฝ้าย สภ.ทัพไทย สภ.ทับใหม่ สภ.เขาสิงโต