ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์     ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
    สมุดเยี่ยม
 หน่วยงานในสังกัดภ.จว.สระแก้ว
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037512191-3 แฟกซ์ 037512194 อีเมล์ klonghad@police.p2.go.th เขียนเว็บโดย ด.ต.สกล  ทองอ่อน  โทร 084-7819709 Email.  klonghadpolice@gmail.com
 เฟสบุ๊ค สภ.คลองหาด
เฟสบุ๊ค ภ.จว.สระแก้ว
       รับส่ง อีเมล
เฟสบุ๊ค ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
 ข่าวตำรวจสระแก้ว
 ห้องประชุมทางไกล ภ.จว.
                    ผู้บังคับบัญชา
 ร.ต.ต.สวิท  อ่อนเมือง  รอง สวป.สภ.คลองหาด
  ร.ต.ต.สมศักย์   หน่อท้าว    รอง สวป.สภ.คลองหาด
    ร.ต.ท.รุ่งโรจน์ ชาวโยธา        พงส.สภ.คลองหาด
ร.ต.ท.ธนูฤทธิ์  กมุดรัตน์     พสง.สภ.คลองหาด
    ร.ต.ท.สุชาติ  บุญชุบ     พงส.สภ.คลองหาด
ร.ต.ท.ประยุทธ จิรขวัญรักษ์     รอง สวป.สภ.คลองหาด
ร.ต.ต.ประพันธ์ ทนันไชย   รอง สวป.สภ.คลองหาด
   ร.ต.ต.หญิง จุฬาลักษณ์   คำสุขดี รองสว. อก.
ร.ต.ต.สุขชัย  วันหนองสา   รอง สว.สส สภ.คลองหาด
  ร.ต.ต.มานพ  ชมเชย รอง สว.สส สภ.คลองหาด
   ร.ต.ต.ภูมิวสันต์  เกิดไธสงค์    รอง สว.สส.สภ.คลองหาด
ภ.จว.สระแก้ว สภ.เมืองสระแก้ว สภ.วัฒนานคร สภ.อรัญประเทศ สภ.โคกสูง สภ.ตาพระยา สภ.วังน้ำเย็น สภ.คลองหาด สภ.วังสมบูรณ์ สภ.ปางสีดา สภ.คลองลึก สภ.คลองน้ำใส สภ.หนองหมากฝ้าย สภ.ทัพไทย สภ.ทับใหม่ สภ.เขาสิงโต