ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์     ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
    สมุดเยี่ยม
 หน่วยงานในสังกัดภ.จว.สระแก้ว
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037512191-3 แฟกซ์ 037512194 อีเมล์ klonghad@police.p2.go.th เขียนเว็บโดย ด.ต.สกล  ทองอ่อน  โทร 084-7819709 Email.  klonghadpolice@gmail.com
 เฟสบุ๊ค สภ.คลองหาด
เฟสบุ๊ค ภ.จว.สระแก้ว
       รับส่ง อีเมล
เฟสบุ๊ค ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
 ข่าวตำรวจสระแก้ว
 ห้องประชุมทางไกล ภ.จว.
                    กำลังพล
   ด.ต.ไพโรจน์   พุ่มพวง      ผบ.หมู่งานป้องกัน
      ด.ต.กำจัด   หลักคำ         ผบ.หมู่งานป้องกัน
     ด.ต.คมเพชร  เดชา       ผบ.หมู่งานป้องกัน
  ด.ต.สุริโย  ศรีสุพรรณ์     ผบ.หมู่งานป้องกัน
ด.ต.สุทธิวงษ์  วงษ์วิสุทธิ์ขจร      ผบ.หมู่งานสืบสวน
      ด.ต.ศตพรรษ   บุญเศษฐ          ผบ.หมู่งานสืบสวน
ด.ต.ไพรรัตน์  ประวะภูตา     ผบ.หมู่งานป้องกัน
   ด.ต.สกล  ทองอ่อน     ผบ.หมู่งานสืบสวน
    ด.ต.ศักดิ์  จันทเมธิ์     ผบ.หมู่งานป้องกัน
 ด.ต.เอกกร  วงคำสิทธิ์     ผบ.หมู่งานป้องกัน
 ด.ต.ธัญญธร  เตือประโคน       ผบ.หมู่งานป้องกัน
ภ.จว.สระแก้ว สภ.เมืองสระแก้ว สภ.วัฒนานคร สภ.อรัญประเทศ สภ.โคกสูง สภ.ตาพระยา สภ.วังน้ำเย็น สภ.คลองหาด สภ.วังสมบูรณ์ สภ.ปางสีดา สภ.คลองลึก สภ.คลองน้ำใส สภ.หนองหมากฝ้าย สภ.ทัพไทย สภ.ทับใหม่ สภ.เขาสิงโต
ด.ต.เอกชัย   สำเภาทอง     ผบ.หมู่งานป้องกัน
     หน้าถัดไป