ผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์     ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
    สมุดเยี่ยม
 หน่วยงานในสังกัดภ.จว.สระแก้ว
สถานีตำรวจภูธรคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โทร.037512191-3 แฟกซ์ 037512194 อีเมล์ klonghad@police.p2.go.th เขียนเว็บโดย ด.ต.สกล  ทองอ่อน  โทร 084-7819709 Email.  klonghadpolice@gmail.com
 เฟสบุ๊ค สภ.คลองหาด
เฟสบุ๊ค ภ.จว.สระแก้ว
       รับส่ง อีเมล
เฟสบุ๊ค ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
 ข่าวตำรวจสระแก้ว
 ห้องประชุมทางไกล ภ.จว.
                    กำลังพล
   ด.ต.ชำนาญ  เกี้ยมชัยภูมิ      ผบ.หมู่งานป้องกัน
      ด.ต.อัครเดช รัตนรักษ์         ผบ.หมู่งานป้องกัน
     ด.ต.พนา   ต่อแต้ม       ผบ.หมู่งานป้องกัน
 ด.ต.นารินทร์  ฝอยทอง     ผบ.หมู่งานป้องกัน
  ด.ต.ทรงศักดิ์  สียางนอก      ผบ.หมู่งานป้องกัน
       ด.ต.สุระชาติ  เชิดชู          ผบ.หมู่งานป้องกัน
     ด.ต.ทวีป    ดอกไม้      ผบ.หมู่งานป้องกัน
   ด.ต.เกรียงไกร เกศแก้ว      ผบ.หมู่งานป้องกัน
  ด.ต.ประดิษฐ์   ทางดี     ผบ.หมู่งานป้องกัน
 ด.ต.รัตนากร พันธุขันธ์     ผบ.หมู่งานสืบสวน
 ด.ต.ปพนพัชร  โคตะมา       ผบ.หมู่งานป้องกัน
ภ.จว.สระแก้ว สภ.เมืองสระแก้ว สภ.วัฒนานคร สภ.อรัญประเทศ สภ.โคกสูง สภ.ตาพระยา สภ.วังน้ำเย็น สภ.คลองหาด สภ.วังสมบูรณ์ สภ.ปางสีดา สภ.คลองลึก สภ.คลองน้ำใส สภ.หนองหมากฝ้าย สภ.ทัพไทย สภ.ทับใหม่ สภ.เขาสิงโต
   ด.ต.ธีรภรณ์  ศรีเทพ     ผบ.หมู่งานป้องกัน
     หน้าถัดไป